Certifikace

Kontrola jakosti výstupního výkonu laserových zařízení

Dlouholetými zkušenostmi s prodejem laserové techniky jsme zjistili, že výkony uvedené na samolepkách laserových zařízení nesouhlasí s reálným výstupním výkonem. My s touto praxí zásadně nesouhlasíme, a proto díky partnerskému projektu „Nekupujte laser v pytli“ – viz. laser-shop.cz, provádíme na námi nabízených laserových projektorech namátkovou kontrolu jejich výkonu. Tato praxe je pro nás směrodatná v ověření výkonu a kvality nabízených laserů. V případě pochybnosti o výkonu vašeho laseru, umožňujeme objednat si u nás certifikaci Vašeho laseru přímo českou společností, která Váš laser změří na reálný výstupní výkon a vystaví certifikát včetně grafu s naměřenými hodnotami výkonu měřeného laseru.

Certifikáty držené společností x-laser + kontrola jakosti laserových zařízení

Copyright © ECLIPSERA s.r.o. - lasery a zařízení pro světelné dekorace a lasershow.

ECLIPSERA s.r.o. Touch Bar s.r.o. Laser Shop CzechProject spol. s r.o.